GRAFISK FORMGIVNING

Vi har lång erfarenhet av att bearbeta bilder i olika bildbehandlingsprogram. Vi har bland annat designat broschyrer och logotyper åt föreningar och företag. Till de flesta hemsidor vi tidigare gjort åt föreningar och privatpersoner har vi, om inte kunden haft en färdig logotype, skapat den utifrån vad kunden haft för verksamhetsområde och önskemål.

Enkelt, kärnfullt och informativt är ledorden. Vi kan tillexempel hjälpa dig skapa en annons, reklam, bok- och skivomslag, presentation (ex powerpoint) samt korrektur- och layoutarbete med ditt i övrigt färdiga material.
Nedan följer några exempel på annonser, foldrar och bokomslag som vi arbetat med.